Hoppa till huvudinnehåll

Klinikka Barrier skyddar mot smitta

Foxas kollektion har kompletterats med ett nytt Klinikka Barrier -tyg, som kan användas i vårdpersonalens skyddskläder. Klinikka Barrier lämpar sig även för operationskläder, eftersom det har testats enligt standarden 13795-1 (Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns).Tyget väger 97g/m2 och det består av 99% polyester + 1% kolfiber. Klinikka Barrier är ett antistatiskt material, vars ytresistans är 108-9Ω (42% RH, 21°C). Finbearbetningen av tyget garanterar utomordentlig vatten- och smutsavvisning. Materialet är industriellt tvättbart och kan steriliseras i autoklav.I begynnelseskedet fås Klinikka Barrier från lager för omedelbara leveranser i ljusblått. Färgpaletten kompletteras enligt kundernas behov. Specialfärger kan levereras på beställningsbasis.Coronaepidemin avslöjade sårbarheten i försörjningssäkerheten vad gäller skyddsmaterial. Skyddskläderna för engångsbruk tog slut redan i början av epidemin. Återanvändbara skyddskläder säkrar vårdpersonalens hälsa också i krissituationer. Tvättbara skyddsmaterial minskar också miljöbelastningen avsevärt jämfört med engångsprodukter. Skyddskläder tillverkade av Klinikka Barrier används på sjukhus i flera länder.