Hoppa till huvudinnehåll

Miljö och socialt ansvar

Foxa Oy strävar till att agera på ett sätt som belastar miljön i så liten grad som möjligt. Vårt mål är att utveckla och sälja tyger som är hållbara och som har en så lång livstid som möjligt. Baserat på flera undersökningar är hållbara tyger med lång livstid bäst för miljön.

Vi anser att en hållbar affärsverksamhet måsta vara baserad på en sund ekonomi, på att man beaktar miljöfrågorna och på socialt ansvar. Vi kräver att våra samarbetspartners fabriker följer de tio principer som fastställts av FN (United Nations Global Concept)i fråga om mänskliga rättigheter, arbetstagarnas ställning, miljöfrågor och korruption. Om det förekommer brister med detta och om dessa inte åtgärdas, avbryter vi samarbetet med fabriken i fråga.