Foxa Oy pyrkii toimimaan tavalla, joka kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Tavoitteena on kehittää ja myydä tuotteita, jotka ovat kestäviä ja joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä.

Tarkastaessamme yhteistyökumppaniemme tekstiilitehtaita varmistamme aina, että tehtaan toiminta noudattaa YK:n määrittämää kymmentä periaatetta (United Nations Global Concept), jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden asemaa, ympäristöasioita ja korruptiota. (http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html).