oekotexKankaiden laadun varmistaminen on keskeinen osa Foxa Oy:n toimintaa. Päävastuu kankaiden laadusta on aina niitä valmistavalla tehtaalla. Tästä syystä teemme yhteistyötä vain tarkkaan valittujen ja luotettavien yhtiöiden kanssa. Käymme säännöllisesti tarkastamassa yhteistyökumppaneidemme tehtaiden toimintaa. Käynneillä varmistamme, että tehtaat noudattavat kankaiden valmistuksessa Foxa:n laatukäsikirjan ohjeita. Omat valvojamme Kaukoidässä varmistavat osaltaan sovitun laadun toteutumisen.

Kustakin valmistuserästä tarkistamme tehtaan laboratorion testausraportit, joiden tuloksia vertaamme oman laboratoriomme tuloksiin. Tämän lisäksi testaamme pistokokeilla varastoon saapuvia kankaita.

Turvataksemme tuotteidemme turvallisuuden edellytämme kaikkien yhteistyökumppaniemme noudattavan REACH-standardin vaatimuksia. Valtaosalla Foxan myymistä kankaista on myös Ökotex – sertifikaatti.